Điều kiện để trở thành đại lý

Cách thức tham gia làm đại lý

Các đơn vị đủ điều kiện để làm đại lý vui lòng điền đơn đăng ký theo link ở dưới đây:

Đăng ký trở thành đại lý Chat với chúng tôi ngay

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Hotline

086.950.0039

Lưu ý: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đăng ký , Phòng Kinh doanh Haidoco sẽ tìm hiểu về đơn vị yêu cầu làm đại lý. Trường hợp đơn vị đủ điều kiện để trở thành đại lý, Phòng Kinh doanh sẽ trình Giám đốc Công ty xem xét và ra quyết định. Đơn vị được quyết định đồng ý trở thành đại lý sẽ được công ty liên hệ và nhận được chính sách hỗ trợ dành cho đại lý.