Bộ Trà Sứ Cao Cấp Sen Đại Việt

Set Trà: 1 Ấm trà, 6 chén, 7 đĩa
Combo: 1 Ấm trà, 6 chén, 7 đĩa & 1 Hộp đựng trà
Bộ sản phẩm đầy đủ: 1 Ấm trà, 6 chén, 7 đĩa & 1 Hộp đựng trà. 1 gạt tàn, 1 lọ hoa, 1 nha thiêm, 1 bình hút lộc mini & 6 bát cơm

1.980.0002.200.000

Xóa