Bộ Trà Hồng Hoa Sen men Bạch Ngọc (White Jade)

1.650.000