Năng lực sản xuất của Hải Đồ Cổ

Sứ vẽ vàng Hải Đồ Cổ còn được vinh dự là một trong hai thương hiệu có hàng thủ công cao cấp duy nhất ở Việt Nam (cùng với tranh thêu XQ).


Tác giả: PiniWeb