Hướng dẫn mua hàng

Bước 1: Bạn chọn sản phẩm bất kỳ tại danh sách sản phẩm của chúng tôi

Bước 2: Ấn vào nút thêm vào giỏ hàng để mua sản phẩm

Bước 3: Ấn vào icon giỏ hàng để kiểm tra các sản phẩm đã thêm, sau đó ấn nút xem giỏ hàng và thanh toán để tiến hành đặt hàng sản phẩm

Bước 4: Kiểm tra lại sản phẩm và điền thông tin nhận hàng, sau đó ấn nút đặt hàng

Bước 5: Hoàn tất quy trình đặt hàng