Khỉ kín vàng (16-9 cm) Khỉ kín vàng (16-9 cm)

Giá:  5.500.000 vnd

Gà kín vàng (14,5 -9) Gà kín vàng (14,5 -9)

Giá:  5.500.000 vnd